Kruimelpad

Besluit op bezwaar VVR over tarieven vliegroute Amsterdam-Paramaribo

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verklaar het bezwaar van de Vereniging van Reizigers(VVR) ongegrond. De VVR vindt de prijzen van KLM en SLM voor vliegtickets van Amsterdam naar Paramaribo en vice versa te hoog.

ACM heeft een nieuw besluit genomen op het bezwaar van de Vereniging van Reizigers (VVR). Dit bezwaar was ging over het afwijzen van een VVR-klacht door ACM. Volgens deze klacht brengen de luchtvaartmaatschappijen KLM en SLM te hoge prijzen in rekening aan consumenten die een vliegticket boeken voor het traject Amsterdam-Paramaribo en vice versa. Het nieuwe besluit van ACM volgt op een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb had de NMa (nu ACM) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de hoogte van de tarieven op de vliegroute Amsterdam-Paramaribo vanaf mei 2006. De NMa had in een eerder besluit (juni 2006) vastgesteld dat de tarieven van KLM en SLM op deze route tot mei 2006 niet excessief zijn. Het CBb was het eens met deze conclusie van de NMa.

Uit het vervolgonderzoek van ACM blijkt dat KLM en SLM, als gekeken wordt naar vergelijkbare vliegroutes, weinig verdienen aan de route Amsterdam-Paramaribo. Dit heeft de volgende oorzaken. Mensen vliegen vooral naar Suriname om familie en vrienden te bezoeken. Dit zijn de zogenaamde VFR-passagiers: Visiting Friends & Relatives. Zij verblijven meestal de hele vakantieperiode in Suriname. De vlucht gaat dan vol heen en leeg terug. Ook is het toerisme naar Suriname nog beperkt.

Martinair heeft ook vluchten aangeboden naar Suriname. De luchtvaartmaatschappij is daar vrij snel weer mee gestopt. Sindsdien is geen andere luchtvaartmaatschappij actief geworden op deze route. Wanneer luchtvaartmaatschappijen hoge prijzen kunnen vragen en daardoor hoge winsten kunnen maken, dan kan het aantrekkelijk zijn voor nieuwe toetreders om op deze route actief te worden. Hierdoor neemt de concurrentie toe.

Onderzoek van ACM wijst uit dat de winsten voor KLM en SLM op deze vluchten niet hoog zijn. Daarom concludeert ACM dat de door KLM en SLM gerekende vliegtarieven niet excessief zijn en er geen sprake is van misbruik van een economische machtspositie.