Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Visiedocument duurzaamheid in energietoezicht

De Autoriteit Consument & Markt wil met haar energietoezicht graag duurzaamheidsinitiatieven mogelijk maken. Daarom verschaft de toezichthouder op de energiebranche duidelijkheid over de uitgangspunten die zij hanteert in het energietoezicht. Deze uitgangspunten staan in het visiedocument ‘Duurzaamheid in energietoezicht’ dat ACM vandaag publiceert.

Laadpalen voor elektrische auto’s

Netwerkbedrijven hebben in het energietoezicht de ruimte te innoveren. Zo mogen de netwerkbedrijven waar netbeheerders deel van uitmaken, best investeren in laadpalen voor elektrische auto’s. Deze niet-wettelijke taken moeten ze echter onderbrengen bij zusterbedrijven van de netbeheerder.

De netbeheerders zelf moeten zich beperken tot hun wettelijke taken. Door deze duidelijke scheiding van rollen wordt het aantrekkelijker voor nieuwe marktpartijen om producten en diensten op het gebied van duurzaamheid aan te bieden. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen mogen netbeheerders bovendien hun zusterbedrijven niet bevoordelen ten opzichte van andere marktpartijen. Dit voorkomt ook dat alle consumenten moeten betalen voor iets waar niet iedereen gebruik van maakt.

Windmolens delen

ACM vindt het een goede zaak dat consumenten vaker kunnen deelnemen aan kleinschalige duurzaamheidsinitiatieven; ze verenigen zich bijvoorbeeld in een coöperatie en worden zo mede-eigenaar van een windmolen. Bij dergelijke deelnemingen wil ACM de keuzevrijheid van consumenten voor een energieleverancier centraal houden. ACM vindt het niet redelijk als consumenten door deelname aan zo’n initiatief langer dan vijf jaar gebonden zijn aan een energieleverancier.

Consultatie

In het najaar van 2013 heeft ACM het document Duurzaamheid in energietoezicht geconsulteerd. Daarop zijn dertien reacties ontvangen, die ACM nu heeft verwerkt in het visiedocument. Deze reacties worden binnenkort gepubliceerd op www.acm.nl. Volgende maand verschijnt ook het visiedocument Mededinging & Duurzaamheid, waarin ACM aangeeft hoe zij omgaat met initiatieven in het mededingingstoezicht.

 

Documenten

Visiedocument duurzaamheid in energietoezicht (PDF - 1004.85 KB)