Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM vraagt om reacties op visiedocument Duurzaamheid in Energietoezicht

Op 22 oktober 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt haar consultatiedocument ‘Duurzaamheid in energietoezicht’ gepubliceerd. ACM geeft hierin aan welke ruimte zij ziet voor de rol van duurzaamheid in energietoezicht. Daarbij gaat het over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, energiebesparing, klimaatneutrale elektriciteit en over het milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de gasvoorziening.

ACM wil duurzaamheidsinitiatieven in de energiebranche graag zo veel als mogelijk faciliteren binnen de ruimte die de wettelijke regulering biedt. Het moet daarom duidelijk zijn welke initiatieven wel en welke niet zijn toegestaan. Als het reguleringskader duidelijk is, is dat stimulerend voor investeringen in duurzaamheid in de energiebranche.

In het consultatiedocument gaat ACM in op de vraag in hoeverre netbeheerders naast hun wettelijke taken ook activiteiten op het gebied van duurzaamheid kunnen ontplooien. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het opzetten van een netwerk van elektrische laadpalen of het aanbieden van energiebesparingsdiensten die gebruik maken van een slimme meter. Met zulke activiteiten mogen netbeheerders andere marktpartijen niet belemmeren om toe te treden tot deze opkomende markten. Daarom stelt ACM een aantal voorwaarden aan netbeheerders om een gelijk speelveld te waarborgen.

In het consultatiedocument gaat ACM verder in op de tariefregulering van de netbeheerders, de beoordeling van investeringen en investeringsplannen, groene claims van energieleveranciers en experimenten op het gebied van decentrale opwekking.

Eerder al publiceerde ACM een position paper Mededinging & Duurzaamheid en een Kennisbank Duurzaamheid op www.acm.nl. ACM legt het visiedocument Duurzaamheid in Energietoezicht nu voor ter consultatie. Na afloop van de consultatieperiode zal ACM mede op grond van de reacties haar definitieve visiedocument publiceren.

ACM nodigt alle belangstellenden graag uit om op haar visiedocument te reageren. Graag ontvangen wij reacties vóór 3 december 2013. De ingezonden reacties worden gepubliceerd op onze website www.acm.nl, tenzij u aangeeft dat niet te willen.