Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op bezwaar Zebra x-factor gas (2008-2010) 14 februari 2014

Op 14 februari 2014 heeft ACM opnieuw beslist op de bezwaren van Zebra Gasnetwerk B.V. Zebra was het niet eens met het besluit waarin ACM de doelmatigheidskorting (de x-factor) voor Zebra had vast.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) had een eerdere beslissing op bezwaar van ACM vernietigd.

In het besluit van 14 februari 2014 verklaart ACM het bezwaar van Zebra wederom ongegrond. In het besluit geeft ACM een uitgebreide toelichting op de gekozen waarderingsmethode voor de bepaling van de Gestandaardiseerde Activawaarde (GAW) van het extra-hogedrukgasnetwerk van Zebra en wordt de keuze nader gemotiveerd in het licht van voorgaande beslissingen van ACM.

Waarom een nieuwe beslissing op bezwaar?

Op 14 februari 2014 heeft ACM 4 besluiten genomen op de bezwaren van Zebra en Enexis tegen hun x-factorbesluiten gas 2008-2010 en hun tarievenbesluiten voor die jaren.

Vanaf de derde reguleringsperiode (2008-2010) worden de extrahogedruknetten beheerd door regionale netbeheerders. Deze bedrijven worden ook gereguleerd door ACM. Voor de extrahogedruknetten heeft ACM destijds de gestandaardiseerde activawaarde (GAW) bepaald. Zebra en Enexis waren het niet eens met de berekeningsmethode van deze waarden en hebben bezwaar en beroep aangetekend. De besluiten zijn vervolgens door het CBb vernietigd. ACM moest van het CBb de waarderingsmethode heroverwegen en beter motiveren. Dit heeft nu geleid tot de volgende 4 besluiten:

  1. beslissing op bezwaar Zebra x-factor 2008-2010
  2. beslissing op bezwaar Enexis x-factor 2008-2010
  3. beslissing op bezwaar Zebra tarievenbesluiten 2008-2010
  4. beslissing op bezwaar Enexis tarievenbesluiten 2008-2010

In de heroverweging heeft ACM de bezwaren van Zebra en Enexis wederom ongegrond verklaard. ACM heeft in de besluiten een uitgebreide motivatie hiervoor gegeven. ACM heeft beschreven welke methode ter bepaling van die waarde van de netten zij heeft toegepast en waarom, mede in het licht van andere soortgelijke keuzes in het verleden.

 

Documenten

Beslissing op bezwaar Zebra x-factor gas (2008-2010) 14 februari 2014 (PDF - 325.86 KB)