Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezichthouders stellen 'Criteria voor goed toezicht' vast

De samenwerkende toezichthouders verenigd in het Markttoezichthoudersberaad hebben het visiedocument 'Criteria voor goed toezicht' vastgesteld. Zij bieden hiermee een toetsingskader voor de uitoefening van het toezicht, dat kan worden gebruikt als toezichthouders in opdracht van de verantwoordelijke ministeries worden geëvalueerd. Toezichthouders kunnen beter van elkaar leren als hun resultaten goed meetbaar en vergelijkbaar zijn, zo is de gedachte achter de ‘Criteria voor goed toezicht’.

Achtergrond

Het Markttoezichthoudersberaad is een samenwerkingsverband van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Kansspelautoriteit.

Het visiedocument is in 2013 geconsulteerd en met de verwerkte reacties zijn de ‘Criteria voor goed toezicht’ nu vastgesteld.

 

Documenten

Toezichthouders stellen 'Criteria voor goed toezicht' vast (PDF - 434.99 KB)