Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beleidsregels voor boetes en clementie 2013

Let op: deze beleidsregels zijn vervallen per 1 augustus 2014

Naar de nieuwe beleidsregels voor boete en clementie

De Autoriteit Consument & Markt kan overtredingen bestraffen met een boete. Het bepalen van de hoogte van een boete is maatwerk. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, stelt ACM een passende boete vast. Deze beleidsregels geven inzicht in de factoren die de hoogte van de boete bepalen bij overtredingen van de mededingingsregels, de aanbestedingsregels, consumentenwetgeving en energie- en telecomwetgeving.

Clementie bij kartels

Zit u of uw onderneming in een kartel of is dat in het verleden gebeurd? Dit is een overtreding van de Mededingingswet. U kunt dit zelf bij het clementiebureau van ACM melden. Mogelijk krijgt u dan geen boete, of een lagere boete. Afdeling 2.2 van deze beleidsregels (vanaf pagina 6) bevat het clementieprogramma. Daarin staat beschreven hoe ACM met clementieverzoeken omgaat.

 

Documenten

Beleidsregels voor boetes en clementie 2013 (PDF - 4.23 MB)

Zie ook