Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijziging criteria voor spanningsdips

De codewijziging gaat over veranderingen van de Netcode Elektriciteit door een norm voor spanningsdips toe te voegen. Spanningsdips zijn korte dalingen van de elektrische spanning die grote schade kunnen veroorzaken voor met name bedrijven.

De norm schrijft voor hoeveel spanningsdips in één jaar op een aansluiting mogen voorkomen. Aangezien de duur en de diepte van een spanningsdip kan verschillen, worden de spanningsdips in een tabel geregistreerd. Deze tabel komt overeen met de Europese norm EN 50160. De hoogte van de norm is gebaseerd op het gemiddelde sinds 2005 in de Nederlandse hoogspanningsnetten.

Van wijzigingsvoorstel tot definitief besluit

In de onderstaande tabel kunt u het proces stap voor stap volgen. De stappen van het proces vindt u in de eerste kolom. De daarbij behorende stukken in de tweede kolom.

Codewijziging criteria voor spanningsdips
Voorbereidingsopdracht  
Codewijzigingsopdracht

Codewijzigingsvoorstel

Staatscourant 15 maart 2012

Wijzigingsopdracht  
Gewijzigd codewijzigingsvoorstel Gewijzigd voorstel spanningsdips
Ontwerpbesluit

Ontwerpbesluit

Staatscourant 1 augustus 2013

Hoorzitting Verslag hoorzitting inzake codewijziging criteria spanningsdips hoogspanningsnetten
Schriftelijke zienswijze(n)

Zienswijze VEMW op codewijziging criteria voor spanningsdips

Zienswijze Energie-Nederland op codewijziging criteria voor spanningsdips

Wijzigingsopdracht  
Aangepast ontwerpbesluit  
Notificatie  
Definitief besluit  

 

 

Bijlagen

103556 Codewijzigingsvoorstel 31 oktober 2011 (PDF - 4.28 MB) 103556 Staatscourant 15 maart 2012 (PDF - 111.69 KB) 103556 Gewijzigd voorstel spanningsdips (PDF - 3.02 MB) 103556 Staatscourant 1 augustus 2013 (PDF - 111.59 KB) 103556 Consultatiedocument spanningsdips (PDF - 219.82 KB)