Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Autoriteit Consument & Markt stelt consument centraal

“Wij stellen bij ons toezicht de consument centraal”, aldus Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt tijdens de persconferentie bij de start van de nieuwe toezichthouder. “Dit uitgangspunt geldt voor alle terreinen van ons toezicht. Het betekent overigens niet dat ons toezicht zich beperkt tot de laatste schakel van de keten, de consument. Ook bij ons optreden in hogere schakels in de keten, bijvoorbeeld op de groothandelsmarkt voor energie of bij de toegangsregulering in de telecom, is het uitgangspunt dat de consument daar beter van wordt. Wij doen dit om kansen en keuzes te bevorderen voor bedrijven en consumenten.” Dit vormt de basis voor de voorgenomen strategie van de nieuwe toezichthouder die zij vandaag presenteert.

Ook presenteert ACM haar visie op een aantal belangrijke markten en de problemen die daar spelen. Op basis daarvan zijn voor 2013 speerpunten aangewezen. Chris Fonteijn: “Wij kijken met een breed vizier naar wat er nodig is om marktproblemen op te lossen. We zijn en blijven in de eerste plaats een handhaver. We treden op tegen wetsovertredingen en delen waar nodig forse boetes uit. Maar we kijken ook goed naar de diepere oorzaak van het probleem. Op basis daarvan kijken we naar maatwerk-oplossingen.. Dat kan ook een toezegging, een marktscan of een voorlichtingscampagne via ConsuWijzer zijn.”

Speerpunten voor 2013

Gezien het brede werkterrein en de begrensde capaciteit moet de Autoriteit Consument & Markt keuzes maken. De criteria die zij daarbij met name hanteert zijn: de schade die het probleem veroorzaakt voor de consument, het maatschappelijk belang dat in het geding is en of de toezichthouder in staat is effectief op te treden.

In 2013 zal de Autoriteit Consument & Markt zich onder meer richten op problemen bij belangrijke basisvoorzieningen voor consumenten, zoals energie en telecom, wonen en zorg. Dit doet ACM door

  • ervoor te zorgen dat belangrijke ontwikkelingen in de mobiele telecom, zoals de uitrol van 4G-netwerken, ten goede komen aan de consumenten en te waken voor digitale veiligheid;
  • de concurrentie in de woningmarkt bevorderen door bijvoorbeeld te onderzoeken of er voldoende mogelijkheden zijn voor nieuwe aanbieders om toe te treden tot de hypotheekmarkt;
  • door versterking van concurrentie tussen leveranciers van geneesmiddelen en hulpmiddelen aan zorginstellingen;
  • transparantie bevorderen om consumenten in staat te stellen keuzes te maken (in telecom, energie, reisbranche, mobiele games) en agressieve verkooppraktijken tegen te gaan.

Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt is op 1-4-2013 ontstaan uit de samenvoeging van de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Door het samenvoegen van taken ontstaat een toezichthouder die regulering in de sectoren energie, telecom, post en vervoer combineert met het mededingingstoezicht in alle marktsectoren en de handhaving van de consumentenrechten op de niet-financiële markten. De drie toezichthouders werkten al samen in ConsuWijzer, waar zij consumenten informeren over hun rechten.

ACM publiceert vandaag haar concept strategie en start daarmee de openbare consultatie. De reacties op dit document worden de komende weken verzameld, waarna de strategie definitief wordt vastgesteld. Ook publiceert ACM vandaag haar Marktvisie en haar speerpunten voor 2013.

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de nieuwste publicaties van de Autoriteit Consument & Markt? Meldt u zich dan aan op onze e-mailservice. U kunt zelf bepalen hoe vaak en waarover u een e-mail ontvangt. Of volg ons via Twitter: @AutoriteitCM

Video