Kruimelpad

Vereniging Vrije Vogel vs KLM - bezwaar

 

Naar aanleiding van klachten van de Vereniging Vrije Vogel tegen KLM aangaande onder meer de tarieven en overige voorwaarden op de route Amsterdam-Curaçao heeft de NMa een extern onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en opbrengsten op die route. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek heeft de NMa geconcludeerd dat geen sprake was van misbruik van economische machtspositie. In bezwaar is dit besluit gehandhaafd. In beroep heeft de rechtbank Rotterdam dit oordeel bevestigd, doch het beroep van Vereniging Vrije Vogel gegrond verklaard voor zover het beroep gericht was op misbruik in verband met het hanteren van onredelijke voorwaarden, te weten: wachtlijsten en overboekingen. Naar aanleiding daarvan diende de NMa een nieuw besluit op bezwaar te nemen. In het (tweede) besluit op bezwaar worden de bezwaren van de Vereniging Vrije Vogel ongegrond verklaard. Voorts wordt na heroverweging en onder aanvulling van de gronden de afwijzing van het verzoek van de Vereniging Vrije Vogel om toepassing van artikel 56 Mededingingswet gehandhaafd

het besluit van Rechtbank Rotterdam is te raadplegen via www.rechtspraak.nl 

 

 

Meer in deze zaak