Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete Greenchoice voor colportagepraktijken in 2010 terecht

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


De NMa heeft in besluit op bezwaar vastgesteld dat Greenchoice terecht een boete voor haar colportagepraktijken in 2010 is opgelegd. Hiertegen is nog beroep mogelijk. In maart 2011 kreeg Greenchoice deze boete voor de manier waarop zij begin 2010 deur-aan-deur heeft geprobeerd nieuwe klanten te werven. Wel heeft de NMa de boete met 10 procent verlaagd naar € 1.862.000. Dit is het gevolg van de overweging om de boeteverlagende omstandigheid “het uit eigen beweging beëindigen van de overtreding” zwaarder te laten meewegen. Greenchoice was gestopt met haar colportageactiviteiten voordat de NMa had besloten een sanctie op te leggen.

Veel benaderde consumenten begrepen niet dat zij aangesproken werden voor een overstap naar een andere energieleverancier. Op basis van het verhaal van de colporteur verkeerden ze in de veronderstelling dat zij bijvoorbeeld tekenden voor een korting van hun huidige leverancier of voor het ontvangen van een informatiepakket. Colportage is een wettelijk toegestane wijze van werven, maar de wet geeft strikte regels omtrent de duidelijkheid over het product dat wordt aangeboden. Belangrijk is dat een colporteur duidelijk maakt voor wie hij optreedt en goed uitlegt waarvoor een klant tekent. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de aanbiedingen die ze krijgen.

Meer informatie over kopen aan de deur en over de bijbehorende rechten voor de consument staat op www.consuwijzer.nl.