Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op Bezwaar boete Greenchoice wegens colportagepraktijken

Beslissing op de bezwaren van Greenchoice tegen het sanctiebesluit inzake colportageactiviteiten. In eerste instantie heeft de Raad Greenchoice een boete opgelegd van € 2.096.000 wegens het overtreden van artikel 95m, lid 3, Elektriciteitswet 1998 en het gelijkluidende artikel 52b, lid 3, Gaswet. Greenchoice heeft als houder van een leveringsvergunning energie het verbod overtreden om door bij colportage op zodanige wijze afnemers te benaderen dat onduidelijkheid bestaat over het feit dat een contract is afgesloten, de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van het contract, het bestaan van een recht op opzegging en de voorwaarden van opzegging.

Met dit besluit verklaart de Raad de bezwaren van Greenchoice ongegrond, maar heroverweegt wel de toepassing van de Boetebeleidsregels 2009 met betrekking tot boeteverlagende omstandigheden. Bij de beslissing op bezwaar is het feit dat Greenchoice in de tussentijd was gestopt met colportage zwaarder meegewogen. De opgelegde boete wordt daarmee verminderd met 10% wegens de boeteverlagende omstandigheid ‘het beëindigen van de overtreding voor opmaken sanctierapport’. Dit is in overeenstemming met de bestendige gedragslijn van de Raad inzake sanctiebesluiten in de energiesector. Deze beslissing leidt tot een boetevermindering van € 234.000.

 

Bijlagen

Beslissing op bezwaar in zaak 103608 (PDF - 122.96 KB)