Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezegging KPN over het aanpassen van contracten zakelijke telefonie

De Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) verwacht dat de concurrentie om de zakelijke klanten voor vaste telefonie een impuls krijgt nu KPN aan de NMa heeft toegezegd haar zakelijke abonnementen aan te passen.

De afgelopen jaren heeft KPN nieuwe contractvoorwaarden geïntroduceerd voor Zakelijk BelBasis abonnementen. Veel zakelijke klanten met meerdere contracten voor aansluitingen kregen hierdoor te maken met verschillende opzegdata. Daardoor werd het voor deze klanten een stuk lastiger in te gaan op een concurrerend aanbod.

KPN lost dit probleem op door haar klanten de mogelijkheid te bieden hun contracten eenvoudig op te zeggen met één beëíndigingsmoment voor alle aansluitingen. KPN brengt geen afkoopsom in rekening als de klanten zich houden aan de geldende opzegtermijn van drie maanden. Wensen deze klanten hun contracten toch binnen drie maanden te beëindigen, dan brengt KPN een lagere opzegboete in rekening dan voorheen omdat KPN een andere berekeningswijze hanteert voor het bepalen van de afkoopsom. Alle Zakelijke BelBasis klanten krijgen van KPN een brief over de wijzigingen.

 

Documenten

Toezegging KPN over het aanpassen van contracten zakelijke telefonie (PDF - 3.41 MB)