Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geheimhoudingsplicht Liander, medeplegen Nuon CCC

Subzaaknummer: 103469_3/70

De NMa heeft twee bestuurlijke boetes opgelegd aan de naamloze vennootschap Nuon Customer Care Center (hierna: Nuon CCC) wegens overtreding als medepleger van de geheimhoudingsplicht zoals verwoord in artikel 79, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 37, eerste lid, van de Gaswet. Netbeheerder Liander heeft in het kader van uitbesteding van administratieve processen de vertrouwelijke gegevens van haar klanten ter beschikking gesteld aan Nuon CCC, welke vennootschap ook werkzaamheden verricht voor energieleverancier Nuon Sales. Omdat de vertrouwelijke gegevens van de klanten van Liander onvoldoende waren afgeschermd bestond voor Nuon Sales de mogelijkheid om deze gegevens in te kijken. Gelet op de uitbestedingsrelatie met Liander en de in dat kader gemaakte afspraken heeft Nuon CCC zich verplicht mede zorg te dragen voor de geheimhouding van de vertrouwelijke gegevens van de klanten van Liander.

 

Bijlagen

103469 Geheimhoudingsplicht Liander, medeplegen Nuon CCC (PDF - 76.14 KB)