Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Liander bindende aanwijzing

Subzaaknummer: 103469_2/84

De NMa heeft een bindende aanwijzing opgelegd aan Liander N.V. (hierna: Liander) in verband met de geheimhoudingsplicht zoals verwoord in artikel 79, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 37, eerste lid, van de Gaswet. De NMa draagt Liander op om maatregelen te nemen die bewerkstelligen dat personen die werkzaam zijn bij de naamloze vennootschap Nuon Customer Care Center en werkzaamheden verrichten voor energieleverancier N.V. Nuon Sales, geen werkzaamheden verrichten voor Liander en niet de beschikking hebben over of toegang hebben tot de vertrouwelijke gegevens van klanten van Liander, voor zover deze klanten niet tevens klant zijn van Nuon Sales. In de tweede plaats dient Liander maatregelen te nemen waardoor kan worden aangetoond dat de maatregelen tot geheimhouding daadwerkelijk zijn gerealiseerd en het hierboven beschreven resultaat van uitvoering van die maatregelen wordt bereikt. Liander dient binnen drie maanden een plan van aanpak op te stellen en ter goedkeuring aan de Energiekamer te zenden. Het plan van aanpak dient na goedkeuring door de Energiekamer binnen twee maanden te zijn uitgevoerd.

 

Bijlagen

103469 Liander bindende aanwijzing (PDF - 43.73 KB)