Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Tarievenbesluiten Endinet RNB Gas 2008, 2009, 2010

Endinet Haarlemmermeer B.V., Endinet Oost-Brabant N.V. en Endinet Regio Eindhoven B.V, tezamen aangeduid als Endinet, hebben bezwaar tegen de vaststelling van de tarieven halverwege het jaar 2008. Dit komt neer op vaststelling van de tarieven met terugwerkende kracht. Dit acht Endinet in strijd met de Gaswet, het rechtszekerheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel. De Raad verklaart dit bezwaar ongegrond onder verwijzing naar de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 29 juni 2010 inzake het Methodebesluit vierde reguleringsperiode regionale netbeheerders elektriciteit. Endinet heeft verder bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop de Raad de nacalculatie heeft uitgevoerd van de algemene productiviteitsverandering in de tweede reguleringsperiode. Het bezwaar richtte zich met name tegen de wijze waarop de Raad de zogeheten meetgroep heeft samengesteld. De Raad heeft dit bezwaar deels gegrond verklaard, maar laat, vanwege het verbod van reformatio in peius, de materiële gevolgen van dit onderdeel van de tariefbesluiten - onder aanvulling van de motivering - in stand

 

Bijlagen

Beslissing op bezwaar tariefbesluiten Endinet (PDF - 146.36 KB)
 

Meer in deze zaak