Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijzen marktpartijen op ontwerpbesluit Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken (FttO)

Tot en met 25 oktober 2012 is het ontwerpbesluit marktanalyse ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken (ODF-access (FttO)) ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen. Het college heeft van de volgende partijen een zienwijze op dit ontwerpbesluit ontvangen: BCPA/EspritXB, CAIW, Easynet, Eurofiber, KPN, Tele2, UPC, Verizon, Vodafone en Ziggo. Het college betrekt deze zienswijzen bij het opstellen van het bij de Europese Commissie te notificeren ontwerpbesluit

 

Bijlagen

Reactie KPN Ontwerpbesluit ODF-access (FttO) (PDF - 1.45 MB) Zienswijze CAIW bijlage 1 ODF-access (FttO). (PDF - 43.24 KB) Reactie Easynet ontwerpbesluit FttO en HKWBT (PDF - 490.5 KB) Reactie Vodafone herziene ontwerpbesluiten FttO (PDF - 139.09 KB) Reactie UPC ontwerpbesluit MAFttO (PDF - 188.35 KB) VZ aanvullende zienswijze OPTA FTTO HKWBTHL (PDF - 42.78 KB) Zienswijze BCPA FttO (PDF - 168.37 KB) Zienswijze FttO (PDF - 206.64 KB) Zienswijze Tele2 Ontwerpbesluit FttO (PDF - 337.65 KB) Ziggo reactie FttO -HKWBTHL (PDF - 254.58 KB)