Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb stelt OPTA in het gelijk inzake marktanalyse transit (2008)

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 1 februari 2012 de beroepen tegen het marktanalysebesluit voor gespreksdoorgifte tussen netwerken ongegrond verklaard en daarmee Opta in het gelijk gesteld. Gespreksdoorgifte tussen netwerken (hierna: transit) is het doorgeven van telefonieverkeer van het ene netwerk naar het andere door, en over het netwerk van, een derde partij. In het besluit oordeelt OPTA dat de markt voor transit effectief concurrerend is en dat de regulering die gold op basis van een eerdere marktanalyse vervalt.

Achtergrond

Het betreft een uitspraak over het marktanalysebesluit transit uit december 2008. Dit marktanalysebesluit volgde op een voorgaand marktanalysebesluit transit uit december 2005 voor de reguleringsperiode 2006-2008. In dat voorgaande marktbesluit concludeerde OPTA dat KPN dominant was. In het besluit uit december 2008 komt OPTA tot een bredere marktafbakening dan in het voorgaande marktanalysebesluit door ook zogenoemde directe interconnectie tot de markt van transit te rekenen. Er is sprake van directe interconnectie indien twee partijen direct met elkaar interconnecteren zonder daarbij – zoals bij transit – gebruik te maken van een derde partij. OPTA kwam tot bredere marktafbakening omdat het gebruik van directe interconnectie in de periode 2006-2008 aanzienlijk was toegenomen. Mede door dat toegenomen gebruik concludeerde OPTA dat directe interconnectie een substituut is voor transit en daarom tot de markt moest worden gerekend. Op die markt had KPN ten tijde van de marktanalyse een marktaandeel van 40 tot 50%. In de dominantieanalyse concludeerde OPTA dan er sprake was van effectieve concurrentie en dat KPN niet langer dominant was.

Beroepen en uitspraak CBb

Een belangrijk element in de beroepen, die werden ingesteld door UPC, BBned, Colt, Online en Priority, was de opname van directe interconnectie in de relevante markt. In de uitspraak volgt het CBb OPTA in de afbakening van de relevante markt en ook in de dominantieanalyse. Dat resulteert in het ongegrond verklaren van de beroepen.

Gevolgen

Door de uitspraak staat het marktbesluit transit uit 2008 in rechte vast. Transit is een markt die wel voorkwam op de eerste aanbeveling relevante markten van de Europese Commissie uit 2003, maar niet meer op de nieuwe aanbeveling uit 2007. Op grond van die nieuwe aanbeveling is transit dus geen markt die in het reguliere en periodieke marktanalyseproces van OPTA wordt beoordeeld.