Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Definitief oordeel OPTA Analyse Televisie

OPTA publiceert haar definitieve oordeel inzake de markt voor televisiediensten. Eind juni 2011 heeft OPTA het conceptoordeel Analyse Televisie gepubliceerd. Gedurende acht weken zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het concept-oordeel schriftelijk kenbaar te maken. Op basis van de ontvangen zienswijzen heeft OPTA het oordeel op enkele onderdelen nader gemotiveerd, maar geen aanleiding gezien om fundamentele wijzigingen door te voeren. Vervolgens is het conceptoordeel in november voorgelegd aan de Europese Commissie. Deze heeft geen opmerkingen op het conceptoordeel. OPTA publiceert nu haar definitieve oordeel. OPTA concludeert dat regulering van de televisiemarkt op dit moment niet nodig is omdat de markt steeds concurrerender wordt.

Europese notificatie

Nationale consultatie

Onderzoeken

Overige documenten

 

 

Documenten

Definitief oordeel OPTA Analyse Televisie (PDF - 2.56 MB)