Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA: Digitalisering stimuleert concurrentie, scherp toezicht zakelijke markten blijft nodig

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, presenteert vandaag zijn reguleringsvisie voor vaste telefonie, televisie, internettoegang en zakelijke netwerkdiensten in de periode 2012 tot en met 2014. Op basis van nationale en Europese regelgeving bepaalt OPTA welke maatregelen zij de komende drie jaar nodig vindt om innovatie, investeringen en concurrentie te stimuleren in het belang van de consument.

Door de voortschrijdende digitalisering staan de elektronische communicatiemarkten in toenemende mate bloot aan marktwerking. Daarom legt OPTA in het consumentensegment minder stringente regels op aan KPN en grijpt OPTA vooralsnog niet in in de zich ontwikkelende televisiemarkt. OPTA oordeelt dat concurrenten op de zakelijke communicatiemarkten nog dusdanig afhankelijk zijn van toegang tot de landelijk dekkende infrastructuur van KPN, dat daar ingrijpende regulering nog steeds noodzakelijk is.

Digitalisering prikkel voor concurrentie

OPTA stelt vast dat de consumentenmarkten voor vaste telefonie, internettoegang en televisie zich positief ontwikkelen. De penetratie van breedbandige internettoegang is verder toegenomen, waarmee Nederland zijn positie in de mondiale top behoudt. Het dienstenaanbod heeft zich verder ontwikkeld. Dit komt tot uitdrukking in de sterke groei van bundels van telefonie, internettoegang en televisie (‘triple-play’) en in de verdere digitalisering van diensten zoals interactief TV kijken, HD-televisie en bellen via de digitale lijn (VOIP). Door de aanhoudende digitalisering en convergentie van netwerken worden toetredingsdrempels voor concurrentie lager en ontwikkelen spelers nieuwe diensten.

Openstelling netwerk KPN noodzakelijk

Op de markten voor vaste telefonie, internettoegang en zakelijke netwerkdiensten heeft KPN nog altijd een machtspositie. Toegangsregulering via ontbundeling van de koperen aansluitlijn blijft daarom noodzakelijk om concurrerende aanbieders toegang te geven tot KPN’s netwerk. Hiermee behouden eindgebruikers keuze en bevordert OPTA de concurrentie op deze retail- markten.

Consumentenmarkten voor telefonie en internettoegang

De regulering van ontbundelde toegang tot de aansluitlijn betekent, samen met de geconstateerde positieve ontwikkelingen op de markten voor telefonie en internettoegang, dat OPTA de regulering op het consumentensegment kan verlichten. Zo vindt OPTA de tariefverplichtingen die in de vorige reguleringsperiode aan KPN zijn opgelegd, niet meer nodig.

Zakelijke markten voor telefonie en internettoegang

Voor het zakelijke segment van de markt, waar de positieve effecten van de digitalisering minder zijn, ligt dit anders. KPN blijft daar een machtspositie behouden, ook vanwege de relatief beperkte positie van de kabelaars op dit segment. De concurrentie van andere aanbieders is nog niet sterk genoeg om KPN zonder regulering voldoende te disciplineren. In aanvulling op de regulering van ontbundelde toegang tot de koperen aansluitlijn vindt OPTA ‘actieve’ toegangsverplichtingen tot het landelijk dekkende kopernetwerk noodzakelijk. Met deze vorm van toegang hoeven aanbieders minder zelf te investeren in netwerken en apparatuur. Voor de zakelijke glasmarkt (Fiber to the Office) legt OPTA vooralsnog geen verplichtingen op omdat KPN hier een veel geringere positie heeft en alternatieve spelers aanwezig zijn, zoals Eurofiber en Tele2.

Investeringen in nieuwe snelle netwerken

OPTA besluit ook voor de komende reguleringsperiode dat de snelle glasvezelnetwerken van KPN-Reggefiber (Fiber to the Home) opengesteld moeten blijven voor alternatieve aanbieders. Deze glasvezelnetwerken bereiken in 2014 naar verwachting 16 tot 24 procent van de consumenten. Op basis van de regulering van OPTA gelden er onder meer gemaximeerde prijzen voor de toegang. Met de nadere invulling van de tariefregulering heeft OPTA een balans gezocht tussen concurrentiebevordering enerzijds, en het belang van de investering in deze nieuwe infrastructuur anderzijds.

Consumenten hebben meer keuze uit televisiediensten

Begin 2009 besloot OPTA dat de analoge kabel van UPC en Ziggo open moest worden gesteld, in ieder geval tot 2012. Uit de nieuwe analyse van OPTA blijkt dat in de afgelopen jaren de televisiemarkt door de digitalisering sneller dan verwacht, concurrerender is geworden. Digitale televisie is in opmars: bijna zeventig procent van de Nederlanders heeft inmiddels digitale televisie. Het belang van analoge televisie neemt daarmee af. Bovendien kan KPN beter concurrerende digitale televisie gaan bieden via de vaste lijn door de recent aangekondigde investeringen in het kopernetwerk. Alternatieve aanbieders zoals Tele2 hebben toegang tot deze lijn en kunnen daarmee diensten aan consumenten bieden. Hiermee ziet OPTA meer keuze voor consumenten. Zij kunnen immers kiezen uit uiteenlopende televisieplatforms en aanbieders. Ook blijken consumenten in de praktijk over te stappen. OPTA verwacht dat de groei in innovatie en concurrentie op de televisiemarkt de komende jaren doorzet. Op basis van de huidige regelgeving is regulering van de kabel op dit moment dan ook niet noodzakelijk.

Consultatie

Deze reguleringsvisie is door OPTA gemotiveerd in de marktanalysebesluiten en het televisie oordeel. Marktpartijen en andere belanghebbenden krijgen nu acht weken om te reageren op het ontwerpbesluit ontbundelde toegang (ULL) en het ontwerp oordeel televisie die beide vandaag zijn gepubliceerd. Het ontwerpbesluit Vaste telefonie wordt 14 juli aanstaande gepubliceerd. Kort na de zomer worden de ontwerpbesluiten Wholesale breedbandtoegang / Huurlijnen en glasvezeltoegang op de zakelijke markt gepubliceerd.
Ten aanzien van de nu geconsulteerde besluiten heeft de NMa positief advies uitgebracht.

Nadat alle opmerkingen uit de consultatie zijn verwerkt, worden de geconsulteerde ontwerpbesluiten aangemeld bij de Europese Commissie en bij BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). De nieuwe maatregelen worden op 1 januari 2012 van kracht.