Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reguleringsvisie op de markten voor elektronische communicatie 2012 tot en met 2014

 

OPTA publiceert een visiedocument behorende bij de ontwerp marktanalyses. In het visiedocument staat het college in hoofdlijnen en vanuit een breder perspectief stil bij zijn bevindingen, waarbij het college deze bevindingen ook in hun onderlinge samenhang en met een blik op ontwikkelingen op langere termijn nader duidt.

De ontwerp marktanalyses zien op de reguleringsperiode die loopt van 2012 tot en met 2014 en betreffen de markten voor vaste telefonie, televisie, internettoegang en zakelijke netwerkdiensten. Omdat deze markten onderling een nauwe samenhang kennen, heeft het college de analyses tegelijkertijd en met inachtneming van de onderlinge relaties uitgevoerd. De resultaten van deze analyses worden de komende maanden aan marktpartijen voorgelegd.

 

 

 

Documenten

Reguleringsvisie op de markten voor elektronische communicatie 2012 tot en met 2014 (PDF - 743.24 KB)