Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht J. Meynster tegen DSW en Zilveren Kruis voor weigering medewerkersovereenkomst.

Besluit tot afwijzing van de klacht omdat de klager geen belanghebbende is.

De klacht van Meynster valt in twee onderdelen uiteen:
a) Zilveren Kruis en DSW weigeren Meynster een medewerkersovereenkomst als tandprotheticus aan te bieden.
b) Daarnaast stelt Meynster dat zorgverzekeraars (prijs)afspraken maken met de Organisatie Nederlandse Tandprothetici (hierna: O.N.T.) over de vergoeding van volledige boven- en ondertandprothesen.

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit is tot de conclusie gekomen dat er wat betreft het eerste onderdeel onvoldoende aanwijzingen zijn dat er sprake is van overtreding van de Mededingingswet. Dit onderdeel van de aanvraag om toepassing van de Mededingingswet wordt derhalve afgewezen.
De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit is tot de conclusie gekomen dat wat betreft het tweede onderdeel de aanvrager niet kan worden beschouwd als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht. Dit onderdeel van de aanvraag wordt daarom niet in behandeling genomen.

 

Bijlagen

104.ob.pdf (PDF - 102.75 KB)