Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

People 21 wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Charlie works holding (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

People 21 B.V. wil uitsluitende zeggenschap over Charlie works holding N.V. De bedrijven hebben op 26 oktober 2022 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • People 21: is actief in de uitzend- en detacheringsbranche gericht op blue collar staffing. People 21 is onderdeel van de Belgische investeringsmaatschappij Heylen Group. De holding People 21 is via haar dochtervennootschappen actief via drie uitzendbedrijven (DDD, Quality en Stipt) en één ondersteunend vastgoedonderneming (Stay21).
  • Charlie works holding: is via haar dochtervennootschapen, voornamelijk actief in de uitzend- en detacheringsbureau gericht op blue collar staffing.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355