Kruimelpad

ACM-notitie ‘Ontwikkeling en regulering van waterstofinfrastructuur’

Waterstof gaat naar verwachting een belangrijke rol spelen in onze toekomstige duurzame energievoorziening. Hiervoor zal een waterstofketen zich moeten ontwikkelen, waaronder ook infrastructuur voor het transport van waterstof. De komende jaren moeten belangrijke keuzes gemaakt worden over de aanleg van waterstofinfrastructuur en het mogelijk reguleren van deze infrastructuur. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil bijdragen aan de gedachtenvorming hierover en pleit in de publicatie ‘Ontwikkeling en regulering van waterstofinfrastructuur’ voor een stapsgewijze ontwikkeling van waterstofinfrastructuur en voor een flexibele en voorspelbare regulering voor deze waterstofinfrastructuur.