Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit code veiligheidseisen bestaande laagspanningsnetten

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

De netbeheerders hebben als taak om het de veiligheid van de door hen beheerde netten te waarborgen. De ACM houdt hier toezicht op. Op dit moment zijn er voor bestaande laagspanningsnetten (ontworpen voor 1 april 2018) nog geen specifieke veiligheidsnormen vastgelegd in de Netcode Elektriciteit. Voor nieuwe laagspanningsnetten (ontworpen na 1 april 2018) zijn deze veiligheidsnormen wel gedefinieerd. Dit ontwerpbesluit heeft als doel de reeds vastgelegde veiligheidsnormen voor nieuwe netten ook van toepassing te maken op bestaande netten en hiermee de veiligheid van het net te verbeteren.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

Dit ontwerpbesluit maakt de veiligheidsnormen voor nieuwe laagspanningsnetten van toepassing op alle laagspanningsnetten. Dit ontwerpbesluit stelt hiertoe een overgangstermijn van 5 jaar vast waarna alle bestaande laagspanningsnetten aan deze veiligheidsnormen moeten voldoen.

Het ontwerpbesluit breidt daarnaast de bestaande uitzondering op de kortsluitvastheidseis voor aansluitkabels uit naar het volledige laagspanningsnet. De verplichting voor de netbeheerder om het laagspanningsnet kortsluitvast aan te leggen vervalt hiermee, mits dit niet tot onveilige situaties kan leiden ten gevolge van kortsluiting.

Belanghebbenden hebben vanaf 6 mei 2022 zes weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Het ontwerpbesluit ligt tot 17 juni 2022 ter inzage op het kantoor van de ACM. Wilt u dit stuk inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van de ACM via telefoonnummer 070 – 722 20 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 20 juni 2022 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer ACM/19/035625

De ACM verwerkt alle schriftelijke en mondeling reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve codebesluit.

Bekijk meer over dit bericht in de Staatscourant

 

 

Documenten

Ontwerpbesluit code veiligheidseisen bestaande laagspanningsnetten (PDF - 230.28 KB)