Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit veiligheidseisen bestaande laagspanningsnetten

Wat is het doel van het besluit?

De netbeheerders hebben als taak om het de veiligheid van de door hen beheerde netten te waarborgen. De ACM houdt hier toezicht op. Op dit moment zijn er voor bestaande laagspanningsnetten (ontworpen voor 1 april 2018) nog geen specifieke veiligheidsnormen vastgelegd in de Netcode Elektriciteit. Voor nieuwe laagspanningsnetten (ontworpen na 1 april 2018) zijn deze veiligheidsnormen wel gedefinieerd. Dit codebesluit heeft als doel de reeds vastgelegde veiligheidsnormen voor nieuwe netten ook van toepassing te maken op bestaande netten en hiermee de veiligheid van het net te verbeteren.

Wat staat er in het besluit?

Dit codebesluit maakt de veiligheidsnormen voor nieuwe laagspanningsnetten van toepassing op alle laagspanningsnetten. Dit codebesluit stelt hiertoe een overgangstermijn van 5 jaar vast waarna alle bestaande laagspanningsnetten aan deze veiligheidsnormen moeten voldoen.

Het codebesluit breidt daarnaast de bestaande uitzondering op de kortsluitvastheidseis voor aansluitkabels uit naar het volledige laagspanningsnet. De verplichting voor de netbeheerder om het laagspanningsnet kortsluitvast aan te leggen vervalt hiermee, mits dit niet tot onveilige situaties kan leiden ten gevolge van kortsluiting. Deze netten bevinden zich veelal ondergronds, de kortsluitvastheid van die delen van het net is niet relevant voor de veiligheid van de omgeving.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Meer informatie over het besluit in de Staatscourant

 

Documenten

Codebesluit veiligheidseisen bestaande laagspanningsnetten (PDF - 234.78 KB)