Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit Definitie entrypunt en exitpunt

Met dit besluit laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de definities voor entrypunt en exitpunt in de Begrippencode gas vervallen.

De Gaswet bepaalt dat in de codes moet worden vastgelegd dat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de entry- en exitpunten vaststelt. Op 23 mei 2019 heeft de ACM deze bevoegdheid voor Gasunie Transport Services (GTS) in de codes opgenomen.

De definities van entrypunt en exitpunt in de Begrippencode gas verhouden zich echter niet goed met de bevoegdheid van GTS om deze punten vast te stellen. De ACM concludeert daarom dat deze definities moeten vervallen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 12 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerpbesluit Definitie entrypunt en exitpunt (PDF - 179.62 KB)