Kruimelpad

Besluit

Codebesluit Definitie entrypunt en exitpunt

15-11-2019

Met dit besluit laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de definities voor entrypunt en exitpunt in de Begrippencode gas vervallen.

De Gaswet bepaalt dat in de codes moet worden vastgelegd dat de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de entry- en exitpunten vaststelt. Op 23 mei 2019 heeft de ACM deze bevoegdheid voor Gasunie Transport Services (GTS) in de codes opgenomen.

Uit de definities van entrypunt en exitpunt in de Begrippencode gas volgt rechtstreeks of een punt een entrypunt of exitpunt is. Dit maakt het voor GTS onmogelijk om invulling te geven aan haar bevoegdheid om entry- en exitpunten vast te stellen. De ACM concludeert daarom dat deze definities moeten vervallen.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Meer in deze zaak