Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit vaststellen entry- en exitpunten

  • Met dit besluit stelt de Autoriteit Consument & en Markt (ACM) voorwaarden vast voor het geval de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een entry- of exitpunt wil laten vervallen. Als een entry- of exitpunt vervalt, kan dit effect hebben op de tarieven van de overige entry- en exitpunten. Dit codebesluit volgt op een overeenkomst die partijen hebben gesloten voor de implementatie van de Europese Netcode tariefstructuren. In die overeenkomst is afgesproken dat de ACM deze voorwaarden in de Transportcode gas LNB opneemt.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Bekijk de publicatie in de Staatscourant

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook