Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek naar de invloed van duurzaamheidskeurmerken op consumenten

Motivaction heeft in opdracht van de ACM onderzoek gedaan naar hoe consumenten duurzaamheidskeurmerken begrijpen, interpreteren en gebruiken in hun aankoopproces.

Duurzame consumptie speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Consumenten en bedrijven die daaraan willen bijdragen, vinden het steeds belangrijker om duurzame keuzes te maken. Bedrijven willen in hun uitingen aan consumenten uitdragen hoe zij bijdragen aan een duurzame(re) wereld. ACM ziet erop toe dat hun uitingen over duurzaamheid duidelijk, transparant en controleerbaar zijn voor de consument.

Uit het onderzoek dat de ACM heeft laten uitvoeren, blijkt dat de kennis van consumenten over duurzaamheidskeurmerken opvallend gering is. Hoewel men enkele keurmerken kent, weet men meestal niet waarvoor ze staan, wie ze uitgeeft en controleert. Slechts een kwart van de consumenten heeft vertrouwen in duurzaamheidskeurmerken. Daardoor bieden ze ook geen houvast bij het maken van duurzame keuzes. Wel heeft de consument behoefte aan informatie over de keurmerken die men op producten aantreft. Met meer informatie en daarmee betere kennis over de keurmerken, geven consumenten aan ze ook vaker te gaan gebruiken.

Ook is gekeken naar de manier waarop informatie over het keurmerk duidelijk en overzichtelijk aan consumenten gepresenteerd kan worden. Uit het onderzoek bleek ook dat consumenten toelichting bij een visueel keurmerk waarderen. Informatie over de duurzaamheid van een product , bijvoorbeeld in de vorm van een duurzaamheidsscore - vergelijkbaar met het energielabel voor elektronica - scoorde daarbij het beste.

 

Documenten

Onderzoek naar de invloed van duurzaamheidskeurmerken op consumenten (PDF - 1.95 MB)