Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM Signaal 2020 - Betere keurmerken noodzakelijk voor duurzame keuze

Mensen en bedrijven vinden het steeds belangrijker om duurzame keuzes te maken. Als toezichthouder vindt de ACM het belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op goedwerkende markten en goed geïnformeerde keuzes kunnen maken die in het langetermijnbelang zijn van henzelf en dat van toekomstige generaties. Keurmerken spelen daarbij een belangrijke rol.

Daarom zal de ACM zich inspannen om meer voorlichting te geven om het bewustzijn over betrouwbaarheid van keurmerken te vergroten en strenger te handhaven bij misleiding. Daarnaast roept de ACM bedrijven op te stoppen met individuele bedrijfslogo’s die suggereren dat er aan een bovenwettelijke norm wordt voldaan, het aantal keurmerken te beperken en zich steviger in te spannen voor goede uniforme keurmerken. Ten slotte vraagt de ACM in haar jaarlijkse Signaal aan de wetgever om strengere regels te introduceren voor keurmerken.

 

Documenten

ACM Signaal 2020 (PDF - 215.39 KB)