Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ministerie van EZK heeft investeringsfonds DVI bevoordeeld door hulp bij fondsenwerving

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Dutch Venture Initiative (DVI) bevoordeeld ten opzichte van andere investeringsfondsen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten na een bezwaar op een eerder besluit. Het ministerie hielp DVI bij het aantrekken van investeerders. Dat mag niet omdat DVI een overheidsbedrijf is en kan concurreren met andere investeringsfondsen van private partijen.

Martijn Snoep, bestuurslid ACM: "Overheden mogen niet selectief hun eigen bedrijven bevoordelen. Dit volgt uit de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid, die een gelijk speelveld waarborgen tussen overheidsbedrijven en private ondernemingen.”

Wat was er aan de hand?

DVI investeert in fondsen die weer investeren in innovatieve, snelgroeiende MKB-bedrijven, vooral in Nederland. DVI is een overheidsbedrijf van het ministerie van EZK omdat het ministerie van EZK het beleid van DVI kan bepalen. Het ministerie heeft sinds 2012 in totaal EUR 230 miljoen subsidie verleend voor overheidsbedrijf DVI.

De ACM heeft onderzoek gedaan naar een signaal over het bevoordelen van DVI door het ministerie. Daarbij is onder andere gekeken naar selectieve subsidieverstrekking en naar andere vormen van bevoordeling van DVI. De ACM stelde begin 2021 vast dat geen sprake was van een overtreding. Hiertegen is de indiener van het signaal in bezwaar gegaan.

De ACM herziet het besluit op één punt. De ACM komt tot de conclusie dat het ministerie zelfstandig, maar ook samen met een aandeelhouder, heeft geprobeerd investeerders te interesseren voor het DVI. Hiermee heeft het ministerie een dienst verleend aan het overheidsbedrijf DVI en niet aan andere concurrerende bedrijven. Dit belemmert eerlijke concurrentie tussen DVI en private investeringsfondsen.

Wet Markt en Overheid beschermt tegen oneerlijke concurrentie door overheden

De overheid en dus ook overheidsbedrijven mogen producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich daarbij wel aan de regels uit de Wet Markt en Overheid houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid.