Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geen oneerlijke concurrentie door Ministerie EZK bij investeringsfondsen DVI

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) niet oneerlijk concurreert door haar bemoeienis bij investeringsfondsen. Het gaat daarbij om de Dutch Venture Initiative (DVI) fondsen. Deze fondsen faciliteren investeringen in (startende) bedrijven.

Naar aanleiding van een signaal heeft de ACM onderzocht of het ministerie de DVI-fondsen heeft bevoordeeld. Daarbij keek de ACM of het ministerie selectief subsidies aan de DVI-fondsen heeft verstrekt. En ook of het ministerie (financiële) middelen gaf en daar niet de volledige kosten voor heeft doorberekend.

De ACM concludeert dat er geen selectieve subsidieverstrekking heeft plaatsgevonden en dat er ook geen andere voordelen aan de DVI-fondsen zijn toegekend. Er is daarom geen overtreding van de Wet Markt en Overheid.

Overheid moet eerlijk concurreren met ondernemers

Voor overheden gelden speciale regels als zij commerciële activiteiten ontplooien. Dit zijn de regels uit de Wet Markt & Overheid, een onderdeel van de Mededingingswet. De regels zorgen ervoor dat de overheid eerlijk concurreert met bedrijven, bijvoorbeeld door te kijken of de overheid haar ‘eigen’ overheidsbedrijven niet bevoordeelt.

 

Documenten

Geen oneerlijke concurrentie door Ministerie EZK bij investeringsfondsen DVI (PDF - 726.19 KB)