Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bezwaar gedeeltelijk gegrond: EZK bevoordeelde overheidsbedrijf DVI

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft overheidsbedrijf Dutch Venture Initiative (DVI) bevoordeeld door te helpen investeerders te vinden.

DVI zijn overheidsfondsen die via andere fondsen investeren in innovatieve startups. EZK kan het beleid bepalen van DVI, waardoor DVI een overheidsbedrijf is. Daarom is EZK aan de gedragsregels van de Wet Markt & Overheid (Wet M&O) gebonden. Deze gedragsregels beogen een gelijk speelveld te waarborgen tussen enerzijds overheden en overheidsbedrijven en anderzijds private ondernemingen.

In 2018 heeft de ACM een signaal ontvangen over een mogelijke overtreding van de Wet M&O door EZK. Op 23 februari 2021 stelde de ACM vast dat er geen sprake was van een overtreding van de Wet M&O. De indiener van het signaal is tegen dat besluit in bezwaar gegaan.

In bezwaar oordeelt de ACM dat het bezwaar gedeeltelijk gegrond is. EZK heeft investeerders geïnteresseerd om te beleggen in DVI. Dit beschouwt de ACM als bevoordeling van een overheidsbedrijf door een overheid. Dat is in strijd met de Wet M&O. De ACM stelt daarom vast dat EZK de Wet M&O heeft overtreden.

De overige bezwaargronden die zien op andere vormen van bevoordeling en functievermenging treffen geen doel. Naast het interesseren van investeerders voor DVI, zou EZK DVI hebben bevoordeeld door haar door middel van selectieve subsidieverstrekking te faciliteren, zou er een te hoge vergoeding voor het beheren van DVI worden toegekend en zou door het gebruik van het beeldmerk en de naam van EZK verwarring ontstaan over de herkomst van goederen of diensten. Ook zou EZK betrokken zijn bij de economische activiteiten van DVI. Daarvan is volgens de ACM geen sprake.

Belanghebbenden kunnen beroep indienen tegen deze beslissing op bezwaar.

 

Documenten

Besluit op het bezwaar van MKB Multifunds B.V. (PDF - 250.59 KB)