Kruimelpad

Melding internationale passagiersdienst per spoor

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft van NS Internationaal B.V. een melding ontvangen van het voornemen om met ingang van 13 december 2020 een additionele vierde treindienst Amsterdam Centraal /Rotterdam Centraal – London St Pancras (Verenigd Koninkrijk) v.v. te onderhouden. De dienst zal worden uitgevoerd in samenwerking met Eurostar International Ltd.

Welke frequentie en capaciteit heeft de nieuwe treindienst?

De frequentie van deze extra treindienst is 1 keer per werkdag, per richting, in aanvulling op de reeds bestaande drie treinen per richting per weekdag. De additionele treindienst betreft dus een uitbreiding van de huidige Eurostar-dienst van drie treinen per werkdag in beide richtingen naar vier treinen per werkdag in beide richtingen.

Op welke stations stopt de trein?

De treindienst verbindt station Amsterdam Centraal, Nederland met station London St Pancras, Verenigd Koninkrijk. Halteringen vinden plaats op de stations Rotterdam Centraal, Nederland, Brussel Zuid, België en Lille Europe, Frankrijk. De volledige melding, zoals door NS Internationaal gedaan, vindt u HIER en HIER.

Aanvragen van nader onderzoek door de ACM

De betrokken concessieverlener, de betrokken concessiehouder, de infrastructuurbeheerder en andere belanghebbende bevoegde autoriteiten (artikel 11, lid 2, onder b, Richtlijn 2012/34/EU) hebben de mogelijkheid bij de ACM een onderzoek aan te vragen naar de impact van de voorgenomen additionele treindienst op het economisch evenwicht van één of meer betrokken concessies. De aanvraag moet voldoen aan artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795.

Een aanvraag voor een dergelijke analyse kan tot één maand na publicatie van deze melding op de website van de ACM worden ingediend op onderstaand adres, onder vermelding van zaaknummer ACM/19/035896.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag