Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Loodsgeldtarieven stijgen met 3% in 2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft naar aanleiding van het tariefvoorstel van de Nederlandse Loodsencorporatie de loodsgeldtarieven voor 2020 vastgesteld. Deze tarieven stijgen met 3,03% ten opzichte van vorig jaar.

Op basis van de kostenramingen zouden de tarieven toenemen met iets meer dan 4%. Doordat in het verleden via de tarieven meer geld voor financiering van pr├ępensioen is opgebracht dan nodig was, kan daarmee jaarlijks maximaal 1% van de tariefstijging worden gecompenseerd. Daarom is de tariefstijging voor 2020 effectief iets meer dan 3%.

De verwachting is dat als gevolg van de wereldhandel in 2020 iets minder loodsreizen zullen worden uitgevoerd dan in het jaar daarvoor. De licht gestegen kosten van het Nederlandse loodswezen moeten hierdoor over een wat kleiner aantal reizen worden verdeeld.

De ACM heeft in lijn met het tariefvoorstel ook de hoogte vastgesteld van de tarieven en vergoedingen voor de overige diensten en taken, zoals de opleiding en examinering van verklaringhouders (deze zijn dan vrijgesteld van de loodsverplichting). Deze tarieven stijgen gemiddeld met ongeveer 1%.

Hoe reguleert de ACM de loodsenmarkt?

De ACM bepaalt welke kosten de loodsen mogen opnemen in hun prijs op basis van een tariefvoorstel dat elk jaar door de Nederlandse Loodsencorporatie wordt ingediend. De ACM beoordeelt dit voorstel en stelt de tarieven vast in een tariefbesluit. De loodsen hebben een monopoliepositie. Daarom beoordeelt de ACM als onafhankelijke toezichthouder of de loodsen geen onredelijk hoge tarieven rekenen.

 

Documenten

Loodsgeldtarieven 2020 (PDF - 605.74 KB) Loodswezen 2020 overige tarieven (PDF - 199.69 KB)
 

Bijlagen

Loodsgeldtarieven 2020 bijlage 1 Noordelijke havens (PDF - 164.98 KB) Loodsgeldtarieven 2020 bijlage 2 Noordelijke havens (PDF - 172.4 KB) Loodsgeldtarieven 2020 bijlage 3 overige havens (PDF - 173.08 KB) Loodsgeldtarieven 2020 bijlage 4 overige havens (PDF - 172.44 KB) Loodsgeldtarieven 2020 bijlage 5 overige havens (PDF - 173.44 KB) Loodsgeldtarieven 2020 bijlage 6 (PDF - 195.4 KB) Loodsgeldtarieven 2020 bijlage 7 (PDF - 62.78 KB) Loodsgeldtarieven 2020 bijlage 8 (PDF - 176.34 KB) Loodsgeldtarieven 2020 bijlage 9 (PDF - 64.55 KB)