Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leidraad verplichtingen voor een leverancier van warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk dat leveranciers van warmte transparant zijn over de afspraken die zij met de verbruikers maken. Warmte is een belangrijke (duurzame) energievoorziening die als alternatief voor gas kan dienen. Als consumenten en bedrijven van warmte gebruik gaan maken dan moet het voor hen wel duidelijk zijn, onder welke voorwaarden een leverancier de warmte levert. Dit volgt uit de Warmtewet en het consumentenrecht.

Net zoals ze dat eerder ook heeft gedaan voor leveranciers van elektriciteit en gas met het document “Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie”, wil de ACM met deze leidraad duidelijkheid geven over de verplichtingen van warmteleveranciers. In de praktijk blijkt dat warmteleveranciers en verbruikers niet altijd op de hoogte zijn van deze verplichtingen. Zo moeten deze vooraf duidelijk informeren over de tarieven, de minimale en maximale temperatuur warmte die wordt geleverd, opzegvoorwaarden en andere essentiële onderdelen van de overeenkomst. In de leidraad worden ook de regels toegelicht over facturatie, oneerlijke handelspraktijken en storingscompensatie.

Met deze leidraad levert de ACM een bijdrage aan de energietransitie. Warmte gaat immers een steeds grotere rol spelen nu het aandeel consumenten en bedrijven dat warmte gebruikt, groeit. Om de energietransitie goed te laten verlopen, is het belangrijk dat warmteleveranciers weten hoe zij zich moeten gedragen en dat verbruikers weten wat hun rechten zijn.

 

Documenten

ACM publiceert ‘Leidraad verplichtingen voor een leverancier van warmte’ (PDF - 418.15 KB)