Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leidraad ACM zorgt voor duidelijkheid over levering warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt een leidraad vast waarin de regels voor het leveren van warmte nader worden toegelicht. In de leidraad staat onder meer beschreven hoe warmteleveranciers hun klanten moeten informeren over wat zij precies geleverd krijgen en wat zij daarvoor moeten betalen.

De leidraad is voorgelegd aan partijen in de sector, reacties zijn meegenomen in de definitieve versie die nu gepubliceerd wordt. Remko Bos, directeur Energie van de ACM: ‘Warmte gaat een steeds grotere rol spelen nu het aandeel consumenten en bedrijven dat warmte gebruikt, groeit. Om de energietransitie goed te laten verlopen, is het belangrijk dat warmteleveranciers weten hoe zij zich moeten gedragen en dat klanten weten wat hun rechten zijn.’ Met de leidraad komt de ACM tegemoet aan de vraag van de sector om meer duidelijkheid. Voor klanten betekent de leidraad dat ze duidelijkheid hebben over zaken als de looptijd van hun contract, wat ze moeten betalen en waar ze terecht kunnen met klachten.

Warmteleverancier moet duidelijkheid bieden

Warmte is een bijzonder product, dat is bedoeld voor ruimteverwarming en warm tapwater (kraanwater). Warmte kan worden geleverd in verschillende temperaturen en op verschillende manieren. Soms is warmte meteen gebruiksklaar en soms moet het met een eigen installatie nog worden opgewaardeerd. Er zijn ook veel verschillende systemen waarbij warmte en/of koude wordt geleverd, zoals stadsverwarming, blokverwarming of warmte-koude-opslag. De warmteleverancier moet duidelijkheid bieden over alle producten en diensten die hij levert en de voorwaarden die daarbij horen, net als leveranciers van elektriciteit en gas.