Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Last onder dwangsom VodafoneZiggo

VodafoneZiggo moet ervoor zorgen dat alle eindgebruikers in de vroegere UPC regio’s desgewenst een eigen eindapparaat aan kunnen sluiten. Met dat doel legt de ACM een dwangsom op.

Op 27 juli 2021 heeft de ACM de beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten vastgesteld. De ACM heeft met de Beleidsregel beoogd nader invulling te geven aan het Besluit Eindapparaten en daarmee het recht tot vrije keuze van eindapparaten voor alle eindgebruikers in Nederland te bewerkstelligen. De Beleidsregel is op 28 januari 2022 in werking getreden.

De ACM stelt vast dat VodafoneZiggo voor een deel van zijn netwerk niet voldoet aan de vrije keuze van eindapparaten zoals neergelegd in het Besluit Eindapparaten. De ACM acht het noodzakelijk dat deze overtreding zo spoedig mogelijk wordt beëindigd.

De ACM legt VodafoneZiggo een last onder dwangsom op wegens overtreding van artikel 3 van het Besluit Eindapparaten. VodafoneZiggo dient de geconstateerde overtreding te beëindigen en beëindigd te houden. Dit betekent dat alle eindgebruikers van VodafoneZiggo in vroegere UPC regio’s een eigen eindapparaat moeten kunnen aansluiten indien zij dit wensen. In dit verband legt de ACM VodafoneZiggo een dwangsom op ter hoogte van EUR 12.500 per dag dat VodafoneZiggo in gebreke blijft om aan de last te voldoen, met een maximum van EUR 500.000. 

VodafoneZiggo dient deze last uiterlijk 1 juli 2022 te hebben uitgevoerd en de overtreding volledig te hebben beëindigd.

 

Documenten

Last onder dwangsom VodafoneZiggo (PDF - 652.23 KB)