Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Invoering PSD2: Wat gaat er voor u veranderen?

Wat is PSD2?

PSD2 staat voor de Herziene Richtlijn Betaaldiensten (Payment Services Directives II). Dit is een Europese Richtlijn die meer concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer mogelijk maakt. Hierdoor krijgt u meer keuze in hoe u kunt betalen aan de kassa en online. En krijgen nieuwe toetreders een kans om betaaldiensten aan consumenten aan te bieden.

Wanneer treedt PSD2 in werking?

De Eerste en Tweede Kamer zijn vorig jaar akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Het kabinet moet nu nog een besluit nemen, zodat het wetsvoorstel van kracht wordt. De verwachting is dat dit nog in februari 2019 gebeurt.

Belangrijkste wijzigingen PSD2

De ACM houdt op een beperkt deel van de PSD2 toezicht. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen toe voor het toezicht van de ACM:

  • Toegang tot betaalrekeningen

Het toezicht op toegang tot betaalrekeningen is een nieuwe taak voor ons. Om (nieuwe) betaaldiensten aan te kunnen bieden, hebben bedrijven een betaalrekening nodig. Wij controleren - nadat PSD2 van kracht wordt - of banken iedereen gelijk behandelen bij het afgeven van een bankrekening. En of de toegang tot de bankrekening uitgebreid genoeg is om betaaldiensten aan te bieden.

  • Surcharging: het berekenen van toeslagen voor het gebruik van een betaalmiddel 

Wij hielden al toezicht op het berekenen van toeslagen voor het gebruik van een betaalmiddel (‘surcharging’). Hier gaat met PSD2 wat veranderen. Voor het grootste deel van de betaaltransacties mogen winkeliers straks geen toeslagen meer in rekening brengen voor het gebruik van het betaalmiddel (bijvoorbeeld bij het gebruik van een betaalkaart of het doen van een overschrijving). Voor de betalingen die niet onder dit verbod op surcharging vallen blijft de huidige regel gelden. Die houdt in dat winkeliers alleen de werkelijke kosten in rekening mogen brengen.

  • Toegang tot betaalsystemen

Wij blijven toezicht houden op de toegang tot betaalsystemen. Voor het aanbieden van betaaldiensten is het namelijk nodig om toegang te krijgen tot de achterliggende betaalsystemen. Wij letten er op dat deze toegang niet onnodig wordt beperkt of geweigerd.

Let op: Naast de PSD2 regels blijven ook de mededingingsregels voor eerlijke concurrentie gewoon gelden waarop de ACM al toezicht houdt.