Kruimelpad

Besluit

Inkomstenbesluit TenneT 2019 Net op zee

23-11-2018

Met dit besluit stelt de ACM de toegestane inkomsten vast voor TenneT als netbeheerder van het net op zee in 2019.

De ACM stelt de toegestane inkomsten voor 2019 voor TenneT als netbeheerder van het net op zee vast op € 60.318.769. Deze inkomsten ontvangt TenneT middels een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wat bepaalt dit besluit?

De ACM stelt jaarlijks de inkomsten vast die de netbeheerder van het net op zee mag ontvangen voor de uitvoering van haar wettelijke taken, zoals neergelegd in artikel 16, eerste lid, a tot en met l en q, van de Elektriciteitswet. De netbeheerder van het net op zee voert zijn taken uit in overeenstemming met het ontwikkelkader als bedoeld in artikel 16e, eerste lid, van de E-wet.

Wat doet TenneT?

TenneT is in september 2016 aangewezen als netbeheerder van het net op zee. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk.