Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT voor de toegestane inkomsten 2019 net op zee

TenneT heeft op 28 september 2018 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de inkomsten die zij in 2019 nodig heeft voor de uitvoering van haar taken als beheerder van het net op zee. De inkomsten zijn gelijk aan de verwachte effici├źnte kosten van TenneT.

De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting eind november 2018 de hoogte van de toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee.

De ACM publiceert het inkomstenvoorstel van TenneT op haar website. Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit dit voorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 16 oktober 2018 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Wat stelt TenneT voor?

De toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee bestaan uit de begininkomsten, de (nacalculatie van de) vermogenskosten en de kosten na ingebruikname. In het voorstel van TenneT komt dit neer op een totaal van ruim 60 miljoen euro voor het jaar 2019.

Hoe ontvangt TenneT deze inkomsten?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie ter hoogte van de toegestane inkomsten van het net op zee.

Wat doet TenneT?

TenneT is in september 2016 aangewezen als netbeheerder voor het net op zee. TenneT gaat een elektriciteitsnetwerk op zee aanleggen en beheren. Dit netwerk gaat de nog te bouwen windparken op zee aansluiten. In het jaar 2019 wordt er voor het eerst een gedeelte van het net op zee in gebruik genomen. De netbeheerder van het net op zee heeft onder meer als taak om zijn netten in werking te hebben, te onderhouden en de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen.

 

Documenten

Inkomstenvoorstel 2019 net op zee (PDF - 14.74 MB)
 

Bijlagen

Rekenmodule inkomstenvoorstel net op zee (XLSX - 56.04 KB)
 

Meer in deze zaak