Kruimelpad

Herziene beslissing op bezwaar ContourGlobal Bonaire 2017

De ACM heeft de beslissing op bezwaar voor de productietarieven elektriciteit voor Contour Global Bonaire (CGB) voor het jaar 2017 herzien. De aanleiding daarvoor is de uitspraak van 21 oktober 2020 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor Aruba, CuraƧao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Hof bepaalde in de uitspraak dat de ACM toch volledig rekening moet houden met een lening die CGB al voor de start van de tariefregulering door de ACM was aangegaan.

Verder mogen van het Hof, bij de vaststelling door de ACM van een redelijk rendement, twee bedrijven uit de vergelijkingsgroep voor CGB niet meegenomen worden. De vergelijkingsgroep wordt gebruikt om te bepalen welk rendement voor CGB redelijk is. Dit gebeurt door te kijken naar het rendement van vergelijkbare bedrijven. Het Hof vindt van twee bedrijven dat die onvoldoende vergelijkbaar zijn met CGB. Met deze nieuwe beslissing geeft de ACM uitvoering aan de uitspraak van het Hof.

De ACM zal het maximale doen om tariefstabiliteit te bewerkstelligen en zal daarover in overleg treden met onder meer CGB en het ministerie van EZK.

Uitspraken Gemeenschappelijk Hof