Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gebruikers van blok- en stadsverwarming betalen in 2018 58 euro meer

Gebruikers van blok- en stadsverwarming betalen in 2018 gemiddeld 58 euro inclusief BTW meer dan in 2017. Zij betalen in 2018 daardoor gemiddeld 1151 euro voor warmte. Dat blijkt uit de maximumtarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld.

Koppeling aan tarieven gasverwarming

De stijging wordt veroorzaakt door de koppeling van de tarieven voor warmte aan de tarieven voor gasverwarming, die in de Warmtewet is vastgelegd. Gaan de kosten voor gasverwarming omhoog of omlaag, dan stijgen of dalen ook de prijzen van warmte.

De vaste kosten voor gasverwarming stijgen in 2018 met gemiddeld 10 euro per jaar inclusief BTW. Deze kosten bestaan uit transport, levering en aansluitingen.

De variabele kosten voor gasverwarming stijgen in 2018 met gemiddeld 48 euro per jaar inclusief BTW. Deze kosten bestaan voor ongeveer de helft uit gasprijzen en de andere helft uit energiebelastingen.

Tarieven voor warmte

De ACM bepaalt op grond van de Warmtewet de maximumtarieven omdat de warmteleverancier een monopolie heeft. Daarbij gaat het voor 2018 om de volgende tarieven:

  • De maximumprijs voor de levering van warmte bestaat uit een vast bedrag van 309,52 euro en een variabel bedrag van 24,05 euro per verbruikte gigajoule.
  • Het meettarief voor 2018 berekent de ACM op 25,36 euro.
  • De eenmalige aansluitbijdrage voor nieuwe aansluitingen op een bestaand warmtenet tot 25 meter berekent de ACM op 1037,78 euro. Bij een aansluiting langer dan 25 meter komt hier nog 33,77 euro per extra meter bij.

Meer informatie voor consumenten over de warmtetarieven

 

Meer in deze zaak