Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Fuite Family wil Gosschalk overnemen (concentratiemelding)

Fuite Family B.V. (hierna: Fuite Family) wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Gosschalk Beheer B.V. en Clara B.V. (hierna gezamenlijk: Gosschalk) door de aankoop van alle aandelen in Gosschalk. De bedrijven hebben op 3 april 2023 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Fuite Family is hoofdzakelijk actief op het gebied van de productie van en handel in mengvoeder en aanverwante artikelen, de productie van en handel in zuivelgrondstoffen, de exploitatie en financiering van levende have (vee, meer specifiek kalveren) en de handel in pluim- en kalfsvlees.
  • Gosschalk is hoofdzakelijk actief op het gebied van het slachten van runderen, de inkoop van runderen en de in-en verkoop van varkensvlees en rundvlees. Gosschalk is beperkt actief op het gebied van de inkoop van kalveren, de slacht van kalveren en de handel in kalfsvlees.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355