Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Enstroga vraagt ACM leveringsvergunning in te trekken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt de leveringsvergunning van energiebedrijf Enstroga in. Dit betekent dat Enstroga vanaf 12 november 2021 geen gas en elektriciteit meer mag leveren aan haar klanten en dat alle bestaande contracten en voorwaarden vanaf die datum worden beëindigd. Alle klanten van Enstroga blijven gas en elektriciteit ontvangen. De klanten worden verdeeld over de andere energieleveranciers en krijgen dan een nieuw contract van het bedrijf waar ze zijn ingedeeld.

De ACM heeft Enstroga op 22 oktober 2021 gemaand om contracten met klanten die weigerden akkoord te gaan met een prijsverhoging niet te beëindigen en de levering van energie voort te zetten. Enstroga heeft vervolgens gemeld dat zij hieraan niet kan voldoen en dat het bedrijf door de gestegen energieprijzen niet langer in staat is om op een betrouwbare manier energie te leveren. Daarom heeft Enstroga de ACM gevraagd de leveringsvergunning in te trekken. Omdat de ACM ook van oordeel is dat de leveringszekerheid voor klanten van Enstroga in gevaar komt, heeft de ACM besloten de vergunning in te trekken.

Gevolgen voor klanten

Alle klanten van Enstroga worden volgens de zogenoemde ‘restverdeling’ verdeeld over alle andere energieleveranciers. Het doel van deze regeling is te zorgen dat alle klanten van Enstroga elektriciteit en gas blijven ontvangen. Daarom worden naast alle circa 150 klanten die nu nog als klant geregistreerd staan ook de circa 300 klanten waarvan Enstroga de levering onlangs heeft stopgezet en die zelf nog geen contract hebben gesloten met een nieuwe leverancier hierbij meegenomen. Omdat Enstroga de levering bij deze klanten ten onrechte heeft beëindigd, vallen zij ook onder de regeling. Al deze klanten krijgen vanzelf bericht van hun nieuwe leverancier. In de tussentijd blijven zij energie ontvangen van Enstroga. Klanten kunnen vervolgens zelf bepalen of zij bij hun nieuwe leverancier blijven of – na een opzegtermijn van maximaal 30 dagen - willen overstappen naar een andere leverancier.

Het is mogelijk dat sommigen van de groep van circa 300 klanten waarvan Enstroga de levering beëindigd had vóór 9 november 2021 zelf al een nieuw contract bij een andere leverancier hebben afgesloten, maar dat dit nieuwe contract nog niet is ingegaan. Deze klanten worden nu in eerste instantie meegenomen in de verdeling over de leveranciers, maar worden vervolgens wel op de eerder contractueel afgesproken datum overgezet naar de leverancier van hun keuze.

Enstroga heeft toegezegd dat alle klanten nog een eindafrekening krijgen van het bedrijf, zodat duidelijk is of een klant nog geld tegoed heeft of nog moet bijbetalen voor geleverde energie. Het is nog niet bekend of Enstroga in staat is klanten die nog geld tegoed hebben, omdat zij bijvoorbeeld meer vooruit hebben betaald dan zij hebben verbruikt, of nog een welkomstbonus of cashback tegoed hebben, geheel of gedeeltelijk kan uitbetalen.

De ACM heeft afspraken gemaakt met Enstroga en de netbeheerders om er samen voor te zorgen dat de verdeling over leveranciers zo goed mogelijk verloopt. Klanten van Enstroga die na 17 november 2021 geen informatie hebben ontvangen van hun nieuwe energieleverancier kunnen ook navraag doen bij hun lokale netbeheerder (Enexis, Liander, Stedin, Enduris, Coteq, Rendo of Westland Infra).