Kruimelpad

Zienswijze Vereniging Gasopslag Nederland (VGN) ontwerpcodewijzigingsbesluit ter uitvoering van NC-TAR

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Vereniging Gasopslag Nederland  (VGN) op het ontwerpcodewijzigingsbesluit ter uitvoering van NC-TAR voor het wijzigen van de Tarievencode, Transportcode en Begrippencode.

De ACM introduceert middels deze wijzigingen in de codes een gewijzigde referentieprijsmethodologie voor het bepalen van de referentieprijzen van alle entry- en exitpunten en een hogere korting voor entry- en exitpunten van en naar gasopslagen. Daarnaast stelt zij multiplicatoren en seizoensfactoren voor die de huidige maandfactoren gaan vervangen

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook