Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigd methodebesluit GTS 2017-2021

Op 23 februari 2017 heeft de ACM het Methodebesluit vastgesteld voor GTS met kenmerk ACM/DE/2017/200572.

Op 24 juli 2018 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) in een uitspraak ( ECLI:NL:CBB:2018:346) het Methodebesluit GTS 2017-2021 vernietigd  en de ACM opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van de uitspraak

In zijn uitspraak van 24 juli 2018 heeft het CBb met betrekking tot het Methodebesluit GTS 2017-2021 geoordeeld dat:

  • ACM de WACC moet herberekenen met de netto schuld als basis bij de berekening van de gearing;
  • ACM in het kader van de herberekening van de WACC voorts bij de bepaling van de asset bèta dient uit te gaan van een vergelijkingsgroep waarin Fluxys niet is opgenomen;
  • ACM de door haar berekende frontier shift onvoldoende draagkrachtig heeft onderbouwd.

De ACM heeft op 24 januari 2019 het Gewijzigde Methodebesluit GTS 2017-2021 voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 vastgesteld, met kenmerk ACM/UIT/505484. Met dit gewijzigd methodebesluit geeft ACM invulling aan de opdracht van het CBb.

 

Documenten

Herstel methodebesluit GTS 2017-2021 (PDF - 845.19 KB)
 

Bijlagen

Herstel formules bij het methodebesluit GTS 2017-2021 (PDF - 419.03 KB) Herstel uitwerking van de methode voor de WACC (PDF - 710.66 KB) Herstel zienswijzen van belanghebbenden GTS 2017-2021 (PDF - 928.01 KB) Herstel methodebesluiten reacties (PDF - 235.54 KB)