Kruimelpad

Besluit

Codewijziging Systeemcode Elektriciteit (SO-verordening)

14-09-2018

De gezamenlijke netbeheerders hebben op 13 maart 2018 een voorstel ingediend voor een wijziging van de Systeemcode elektriciteit. Dit voorstel hangt samen met verplichtingen die voortvloeien uit Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO-verordening). Het voorstel is mede ingediend door TenneT TSO B.V. en geldt in die zin als voorstel van de transmissiesysteembeheerder in de zin van artikel 6 van Verordening (EU) 2017/1485.

Deze codewijziging ziet op de vaststelling van twee voorgestelde methodologieën en voorwaarden waarbij deze worden opgenomen in de bijlagen bij de Systeemcode elektriciteit. Het gaat om de volgende methodologieën en voorwaarden:

  • “All TSOs' proposal for the determination of LFC blocks for the Synchronous Area Continental Europe in accordance with Article 141(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation” d.d. 15 juli 2018
  • “All TSOs' proposal for a common grid model methodology in accordance with Articles 67(1) and 70(1) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 02 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation”, d.d. 12 februari 2018.

Codewijziging Systeemcode elektriciteit (SO-verordening) op de website van de Staatscourant