Kruimelpad

Besluit

Codebesluit wijziging aansluitplicht gas LNB

26-11-2020

De ACM heeft een besluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland voor onder meer het wijzigen van de Aansluitcode gas LNB en de Invoedcode gas LNB.

De aanleiding voor dit voorstel is wijziging van de wettelijke aansluittaak voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet. Tot 1 januari 2020 had de netbeheerder van het landelijk gastransportnet tot taak om het aansluitpunt aan te leggen, beheren en onderhouden. Met ingang van 1 januari 2020 heeft de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de taak om een aansluiting aan te leggen, beheren en onderhouden, en te wijzigen of verwijderen (hierna: de vernieuwde aansluittaak).

Deze wetswijziging vergt enkele aanpassingen in de Aansluitcode gas LNB en de Invoedcode Gas LNB, die gaan over het aanvragen, realiseren en aanpassen van aansluitingen op het landelijk gastransportnet. Daarnaast worden de codes ontdaan van enkele verouderde bepalingen en van bepalingen die al in de Gaswet en Regeling Gaskwaliteit geregeld zijn. Ook vervalt de mogelijkheid om (nadere) financiële voorwaarden te verbinden aan het verrichten van de vernieuwde aansluittaak en in verband daarmee verleende diensten of activiteiten. De codes worden daarmee in lijn gebracht met de Europese netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?