Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging Aansluitplicht gas LNB

22-08-2019

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden gas. De aanleiding voor het voorstel is de wijziging van de wettelijke taak van het aansluiten van grote gasaansluitingen. Netbeheerders hebben vanaf 1 januari 2020 tot taak de volledige aansluiting aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. Deze wetswijziging vergt enkele aanpassingen in de Aansluitcode gas LNB en de Invoedcode Gas LNB, die gaan over het aanvragen, realiseren en aanpassen van aansluitingen op het landelijk gastransportnet. Daarnaast stelt Netbeheer Nederland voor om de Aansluitcode Gas LNB - Aansluitpunt en de Meetcode Gas LNB – Meting door Aangeslotene te laten vervallen. 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?